PPC Tablet Remote Control Suite 4.0

Phần mềm PPC Tablet 4.0 giúp bạn dùng màn hình Pocket PC để giả lập một hoặc nhiều thiết bị nhập liệu**. **Nói trắng ra, nó giúp bạn điều khiển PC thông qua Pocket PC.
http://www.aacompserv.com/AACompWeb/Modules/PPCTablet/images/animated_screenshots.gif
PPC Tablet đã được thiết kế cho làm những công việc sau:

  • Điều khiển việc chơi media trên PC. qa>ddPq
  • Duyệt tệp và thư mục của PC trên PPC, chuyển tệp từ PC đến PPC, hay trích xuất hoặc là bộ remote điều khiển chơi nhạc trên PC. tXv1I’
  • Remote trình diễn cho các buổi thuyết trình…. Nói chung là còn nhiều nữa.
    http://www.aacompserv.com/AACompWeb/images/HIG_deployment_single.gif
    Chi tiết trang chủ

bác cho em h cái này kết nối PPC với PC wa wifi đuợc kô ạh,bác đã có cái… chưa ạh