PocketPC Installer v2.3709, cài đặt quản lý file CAB từ máy tính, đã hỗ trợ WM6

Phần mềm này cũng tương tự như cài đặt trên Palm Desktop, với PocketPC Installer bạn có thể dễ dàng quản lý cài đặt các file có định dạng .cab từ máy tính. Bạn có thể đơn giản kéo thả các phần mềm cần cài đặt hay các file dữ liệu cùng một lúc thông qua trình quản lý Explorer trên máy tính. Hơn nữa với chương trình này bạn có thể thấy rõ ràng phần mềm cần cài đặt có tương thích với hệ điều hành mình đang dùng hay không.

http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/234714a7b14e82a.jpg

Phiên bản mới PocketPC Installer v2.3709 được phát hành ngày 13/10/2007 đã hoàn toàn hỗ trợ cài đặt .cab / dữ liệu trên WM6

Với chương trình bạn có thể yên tâm lưu lại các “Project” trên máy tính và “autorun” trên PDA giúp bạn hồi phục các cài đặt như lúc thiết lập.

http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/234714a7b151796.jpg

http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/234714a7b15472e.png

PocketPC Installer v2.3709

Thông tin chi tiết tại: http://www.pocketpctoolkit.com/