Pocketmusic help!

Em vừa cài soft pocketmusic vào để dùng tính năng báo thức, nghe nhạc nhưng nó làm cho ringtone thành windowdefaut thế mới chán chứ(em đã cài set mp3 for ring) Bác nào biết thì chỉ cho em với để vừa dùng PKmusic vừa dùng được set mp3 for ring
Em cám ơn nhiều