pin vaio

mình đang dùng con AR, mỗi lần dùng pin chỉ dùng được có 1h30p, nhưng mà khi dùng pin thì máy chỉ chạy có 50% công suất, thử bằng metabench được khoảng hơn 2800đ, khi cắm điện được hơn 5600đ, mình đã thử chỉnh tất cả trong power managerment rồi, mà vẫn không được, có bác nào biết chỉ em với, máy cũng tương đối mạnh mà mỗi lần chạy bằng pin cùi chịu không nổi