Photogenics - Photoshop trên Pocket PC

:smiley: các bác có cái sópwe này ko , cho em xin 1 bản với ! em tìm mãi mà chả thấy ! chỉ thấy đăng trên Mai Nguyên , nhưng họ ko cho đao lốt …hĩ…hiz…
thanks các bác nhiều
buiviethuy@gmail.com:eek:

Bác vô đây mà down về http://www.pocketgear.com/software_detail.asp?id=1379