Phiên bản ROM giao diện WM7 [WM6.1] cho dòng máy Prophet

Bản ROM mới cho dòng máy Prophet [COLOR=“Blue”][WM6.1] WM7 Styled với giao diện WM7 được xây dựng trên nền OS 5.2.2021 Build 19521.1.1.0 với các giao diện chính

[CENTER]http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/2347f0ec3026667.jpg

http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/2347f0ec301c234.jpg[/CENTER]

[ul]
[li]WM7 Styled Dialer (New Style)
[/li][li]WM7 Styled CommManager
[/li][li]WM7 Styled Keyboard Skin
[/li][li]WM7 Styled Calculator Skin
[/li][li]WM7 Styled WMP Skin
[/li][li]WM7 Styled cho HTC AudioManager, HTC CameraAlbum, HTC ActionScreen
[/li][li]6Mb PagePool
[/li][/ul]

WM7 Styled I[/I]

[ul]
[li]Hỗ trợ các dòng máy Prophet: [COLOR=“Blue”]I-mate JamIn, Qtek S200, XDA neo or dopod 818pdo
[/li][li]Chú ý Phải Unlock CID trước khi tiến hành nâng cấp
[/li][/ul]

cái này đẹp thật em thích nhất cái media và đồng hồ today