Phần mềm hỗ trợ download cho PPC: PocketDownloade r 2.1, miễn phí.

Mô tả: Giao diện đơn giản, dễ sử dụng (giống như Manager Download trên PC), hỗ trợ WM5.0, 6.x,…
Chẳng hiểu sao, làm mãi vẫn không upload được filecap, ta dùng tạm linkdown này vậy: http://www.mobyware.net/i-mate-9502-ultimate-device-785/file-management-tag/pocket-downloader-download-free-2627.html