Phần mềm đủ thứ tính năng D25today 1.7rc

==> Download trực tiếp tại đây] <==

Tải về, bung nén, đọc Readme.txt, chép file CAB vào Pocketpc, install.
Vào Settings/Today/Items check nó lên, xong.

Đã sửa lỗi chồng text khi chạy trên các máy Win2003SE (như O2IIs, O2mini…). Hỗ trợ cả khi xoay ngang màn hình

  • (gửi lời cảm ơn anh Kim Vietnam đã rất nhiệt tình hỗ trợ O2mini để em test thử :slight_smile: )*

Tính năng mới:

  • Month Calendar mới, rất đẹp. (tap & hold trên Month Calendar sẽ thấy)

*** Version 1.7-RC (Apr 22, 2005)**

  1. Reading favourite-text file & vocabularies file very fast now.
  2. Added Chinese lunar datetime style.
  3. New style for Calendar (fixed width, not depended on Fonts anymore).
  4. Tap on a day on Calendar will shows full date.
  5. Support Landscape mode of Windows Mobile 2003 SE.

[FIXED BUGS]

  • Fixed: overlapped text on PPC with Win2003SE (O2 mini, O2 IIs…)
  • Fixed: bug when reading fav-text/vocabularies-text file that has only 1 line.
  • Optimized performance.

Hi, tui vào download theo link trên của bro nhưng khi cài ra chỉ có ver 1.52 là sao? bro có thể gửi cho tôi 1 bản 1.7 được không, tui dùng O2 mini mà. thấy soft của bro rất tuyệt. YM: tranlinh2504@yahoo.com
thanks bro trước!!