Phần mềm đọc file .RGO

Các bạn cho xin phần mềm đọc file có đuôi RGO, cảm ơn nhiều.

anh search repligo trên google là thấy ngay. Cái viewer của nó trên PPC là free. Em ko đọc rgo trên PPC, đọc prc vừa đẹp vừa nhẹ hơn :slight_smile:

http://www.cerience.com:80/viewers/files/Setup_RepliGo2.5_Viewer_PPC_arm.exe
down load tai đó bác à…

Đã tải về cài đặt và chạy rồi, cảm ơn bác nhiều.