Phần mềm chụp màn hình Palm ???

Chào các bạn, có bạn nào biết phần mềm chụp màn hình Palm không ? Cho mình xin cái tên!

Cám ơn nha!

Đây nè ScreenShot www.linkesoft.com