Phản hồi thông tin - Người thắng đấu giá không nhận hàng

Ngày hôm qua Handheld Store có tổ chức đấu giá USB HSDPA tại topic này](HHVN.NET - Cộng đồng chia sẻ trải nghiệm cá nhân với cuộc sống muôn màu!)

Người thắng đấu giá là nick ducvap

Sau khi kết thúc Handheld Store đã chủ động PM cho người thắng đấu giá nhưng chưa nhận được trả lời.
Theo quy định của HHVN hôm nay chúng tôi tiếp tục liên lạc qua SMS thì nhận được trả lời là không thể nhận hàng vì sáng nay đã đi công tác Nha Trang, một tháng nữa mới quay lại Hà Nội.

Kính chuyển Mods box mua bán đấu giá xử lý giúp. Xin cảm ơn.

Đã xử lý.