Outlook Express + PPC ???

mấy bồ có thê cho mình hỏi có chương trình nào tương tự outlook express cho ppc k nhe’!
Thank !