Optical illusions v2.10: Tạo ảo ảnh cho thị giác

Optical illusions v2.10 là một ứng dụng nhỏ miễn phí sẽ tập hợp nhiều hình ảnh để chúng ta cùng đánh lừa đôi mắt của mình. Phiên bản 2.1 đã cập nhật 35 hình ảnh.

http://i4.photobucket.com/albums/y142/maianhtungsten/Linhtinh/Opticalillusions.jpg

Thông tin chi tiết và tải về tại http://www.freewarepocketpc.net/ppc-download-optical-illusions.html