O2II bị mất thông báo Message sent sau khi gửi SMS

Sau khi tôi cài Phone Alarm thì không còn thấy xuất hiện thông báo “Message sent” (không phải là cái “message delivered”) mỗi khi gửi thành công một tin nhắn đi nữa. Tôi đã remove Phone Alarm và loại bỏ tận gốc dễ trong registry vì thật sự thấy PocketZenphone ổn hơn.
Chắc là HR thì sẽ được thôi nhưng mà ngại cài lại các softs quá. Mong các bác có kinh nghiệm chỉ cho cách khôi phục lại cái thông báo này hiện nay tù mù quá… chẳng biết đã “giao hàng” chưa mà thật sự không muốn đặt report “đã giao hàng đến tận tay”. Cảm ơn các bác nhé!

Trong phone A… có cái option hiển thị report khi gửi tin nhắn và khi người nhận nhận được, 2 option này mặc định khi cài là off, tìm nó và on lên đi

Cảm ơn bạn TUANMAT! Tôi dùng bản PA 1.1 thấy lỗi nhiều quá nên đã remove và dùng sang Zenphone rồi. Thấy PA đang sửa lỗi chắc một thời gian nữa sẽ dùng lại khi có bản tốt và sẽ nhớ lời khuyên của bạn, PA nhẹ và giao diện cũng đẹp nữa!