o2 minis có backup dược phàn mềm không

các bác cho em hỏi có thể backup cho o2 mini s được không?

Nó không bị HR thì bạn cần backup phần mềm làm gì nhỉ