Ổ quang Combo của laptop có vấn đề

Máy e cài 2 HĐH song song, trong XP, ổ Combo vẫn đọc ghi bình thường,nhưng trong Vista, khi đọc đĩa nó cứ đòi format đĩa CD, hic, e dùng Vitual Driver vẫn tạo đc đĩa ảo, h sao đây mấy huynh??