nueSIPDefault 1.1 Công cụ thay đổi bàn phím mặc định

Các tiện ích của nuerom thật là hay và miễn phí, như vậy nuerom đã có tiếp bản cập nhật nueSIPDefault 1.1 một công cụ nhỏ cho phép bạn thay đổi bàn phím ảo mặc định của Windows Mobile, công cụ này rất phù hợp khi Windows Mobile không chuyển về các bàn phím bạn ưa dùng như PocketCM Keyboard, Finger Keyboard…

http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/2349f86f65dda1f.jpg

Thông tin chi tiết bạn có thể xem tại http://www.nuerom.com/BlogEngine/page/nueSIPDefault.aspx