NoviiRemote PPC ver. 2.3

Mới có , không biết có hơn bản 2.2 cái gì không nhỉ ???

NoviiRemote PPC ver. 2.3
for Pocket PC & Windows Mobile devices


Windows CE 3.0, Pocket PC 2002/2003, Windows Mobile, Windows Mobile Second Edition,
2.5 MB of free memory,
Additional memory for databases (called codebases) used to control home devices, at 5-7 KB per codebase.
COMPATIBLE WITH:

Acer n30 and Acer n35, with range more than 7 meters
Dell Axim X3, X3i, X30, X5, x50, x50v, range is 3-10 meters
HP iPAQ h6300, h6315, h6315, h6340, h6365, range is 7-10 meters
HP iPAQ hx4700, hx4705
HP iPAQ rx3115, rx3715, range is more than 7 meters
HP iPAQ rz1710, rz1715
HP iPAQ h1910, h1915, h1920, h1930, h1940, h1945
HP iPAQ h2210, h2215, h4150, h4155, h4350, h4355
HP iPAQ h5150, h5155, h5450, h5455, h5550, h5555
HP iPAQ hx2100 Series, hx2400 Series, hx2700 Series
HP Jornada 560 series
Compaq iPAQ 3100, 3600, 3700, 3800 and 3900 series
i-Mate
Qtek 2020
T-Mobile MDA
Toshiba e310, e330, e335, e350, e355, e400, e405
Toshibae e740, e750, e755, e800, e805
ViewSonic Pocket PC V35, V37
XDA
Fujitsu Siemens Pocket Loox*
etc. **
*Warning: The infrared port of some devices, such as Fujitsu Siemens Loox, HP iPAQ h4155, and others, is slightly underpowered, and effective range may be 1-1.5 meters. However, for many devices the range is 3-7 meters.

At least, this new version supports my HP6365. Now I have not enough time to test, is there anyone who tested it?

sao không thấy chỗ download ở đâu vậy?

Bản 2.2 đã support rất tốt cho 6365 rồi bác ạ, rất nhiều người dùng rồi, trong đó có tôi, dùng rất tốt, gần thay thế đc cái remote zin của nó :x

Link đây này :

http://www.novii.tv/products/noviir/Download%20the%20trial

Tôi rất thích Noviirremote vì thằng này thông minh dạy dỗ thằng này khá dễ nhưng có bác nào xóa được chữ trial trong cái link kia chưa? he he!

sao kô thấy 2.3 nhỉ, 2.2 thì bên ppcvn có rồi mà, đầy đủ …

Các bác đã có ai thử Noviirremote cho o2i chưa? tôi đã thử nhưng không được, bác nào làm được thì cho mọi người biết với!

có ai có hạt vừng k? version 2.3