Những phần mềm sửa ảnh tốt nhất trên iPhone - Phần 3

Đây là phần cuối, tập hợp những phần mềm tạo hiệu ứng cho hình ảnh. Tiếc là những phần mềm dạng này lại thường là một phần mềm độc lập, chứ không phải là một chức năng như những phần mềm chỉnh sửa ở phần hai. Do vậy các tốt nhất là trình bày luôn các hiệu ứng bằng hình ảnh chính để các bạn tự tìm hiểu và lựa chọn.

TiltShift Generator, $0.99

[ATTACH]38244.vB[/ATTACH]

Phần mềm đơn giản này cho phép người chụp tạo lại DOF của hình ảnh theo mong muốn. Ứng dụng này có 2 lựa chọn blur dạng đường thẳng hay hình tròn.

Pano, $1.99

[ATTACH]38245.vB[/ATTACH]

Dynamic Light, $0.99

[ATTACH]38246.vB[/ATTACH]

360 Panorama, $1.99

[ATTACH]38247.vB[/ATTACH]

Montage, $1.99

[ATTACH]38248.vB[/ATTACH]

Juxtaposer, $2.99

[ATTACH]38249.vB[/ATTACH]

pic Grunger $0.99

[ATTACH]38250.vB[/ATTACH]

Grungetastic $0.99

[ATTACH]38251.vB[/ATTACH]

PhotoArtista Oil, $2.99

[ATTACH]38252.vB[/ATTACH]

Impression, $1.99

[ATTACH]38253.vB[/ATTACH]

Image Blender, $1.99

[ATTACH]38254.vB[/ATTACH]

TouchRetouch, $0.99

[ATTACH]38255.vB[/ATTACH]

AutoStitch Panorama, $1.99

[ATTACH]38256.vB[/ATTACH]

SketchMee, $1.99

[ATTACH]38257.vB[/ATTACH]

FX Photo Studio, $0.99

[ATTACH]38258.vB[/ATTACH]

Tiny Planet Photos, Free

[ATTACH]38259.vB[/ATTACH]

picfx $1.99

[ATTACH]38260.vB[/ATTACH]

Diptic, $1.99

[ATTACH]38261.vB[/ATTACH]

Theo em sửa ảnh trên Iphone chỉ là tiêu khiển thôi chứ muốn có những bức ảnh thật đẹp thì vẫn là PTS. Cám ơn bác. Em sẽ thử vài phần mềm xem sao .