Nhờ tư vấn mua đồng hồ tại Thụy Sỹ ...

E đang có người nhà đi ctac ở Thụy sỹ,định nhờ xách hộ 1 con khoảng 300$-400$, kiểu thể thao ,chưa biết chọn con nào cả,nhờ các bác tư vấn cho em nhé .

3-400$ 1 là mua oris, 2 là mua epos. 3 là frederique constant.