Nhờ Mod xóa bài

https://www.handheld.com.vn/threads/mod-xem-gium-minh-thang-dau-gia-tu-choi-giao-dich.229808/#post-1811888

Giao dịch này đã xử lý xong từ rất lâu. Nhưng mình bị lộ thông tin cá nhân (Tên, số điện thoại). Nhờ mod xóa bài(Link phía trên) hoạc ẩn thông tin của mình. Cảm ơn mod nhiều.

Thông tin này là bạn tự nguyện đưa ra, không ai ép cả.

Nếu các thông tin như địa chỉ nhà hay số tk thì mình có thể xóa dùm vì hơi nhạy cảm, nhưng đây chỉ là tên và Số DT.

Vả lại đây lại là 1 giao dịch mà bạn đã vi phạm Nội qui HHVN nên càng phải để lại.