Nhờ Mod phân xử giúp phiên đấu giá

Em có link topic đấu giá tại đây: http://handheld.vn/community/threads/280630/page-2

Xin Mod cho hỏi cú bid 2tr5 trong trường hợp này có hợp lệ ko? Có được tính là 2tr rưỡi ko ạ?
Theo các trường hợp trc đây mà em nhớ thì chỉ cần bid dễ hiểu là được chấp nhận, ko cần quá chi tiết

Em mới nhìn qua:

  • Cú bid 2500: không hợp lệ, hai ngàn năm trăm đồng à? Bid 2500k mới đúng.

  • Cú bid 2tr5: hợp lệ.