Nhầm time KT trong đấu giá:-/

Do sơ xuất nên em bị nhầm thời điểm KT trong đấu giá. Mong Mod giúp em đưa ra cách xử lý trong trường hợp này. Thanks http://handheld.vn/threads/236540-BackBeat-903-tai-nghe-BT-in-ear-2011-KT-23h-21-12-2012

Đã xử lý.](http://handheld.vn/threads/236540-BackBeat-903-tai-nghe-BT-in-ear-2011-KT-23h-21-12-2012?p=1847671&posted=1#post1847671)