Người thắng không nhận hàng

Nhờ các mod xử lý dùm em vụ này:
*Bác @toan_anhung thắng đấu giá nhưng không tiến hành giao dịch,inbox trên HHVN bác không rep, gọi điện thì bác lại báo là không lấy với lí do đã mua hàng ở chỗ khác.
Mong mod xử lý giùm. Em cảm ơn ạ!
https://www.handheld.com.vn/threads/dg-03-bang-viet-dien-tu-cho-cac-be-viet-ve-voi-cho-cac-bac-lam-viec-kt-22h44p-ngay-15-1-2019.511937/ *