MultASync v0.75 - Dễ dàng hơn khi Sync với nhiều thiết bị

Đây là phiên bản thử nghiệm BETA của Chainfire từ xda sẽ giúp các bạn kết nối Sync với nhiều thiết bị sử dụng hệ điều hành Windows Mobile một cách rất đơn giản.

Hỗ trợ Windows XP SP2, Windows Vista và Windows 7

http://www.youtube.com/watch?v=6OwzzjnjAYE

  • Dễ dàng chuyển đổi các thiết bị kết nối USB

  • Sync với mọi thiết bị

  • Tự động chuyển đổi với thiết bị đã kết nối lần trước

  • Tương thích với Bluetooth

Thông tin chi tiết bạn có thể xem tại http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=557719