Mong chỉ giáo gấp

Tôi dùng MDA Pro,
Không hiểu sao màn hình tối thui, chỉ hiện lên serial ở trên, HS rồi nhưng chỉ hiện ra lựa chon 0 hoặc x, sau khi ấn 0 thì máy lại chuyển về màn hình serial đen thui.
Ai biết bệnh hoặc có kinh nghiệm thì chỉ dùm hoặc chỉ chỗ chữa trị.
Xin cảm ơn thật nhiều!!!

Sao bạn không thử up lại rom xem, nên lưu ý 1 điểm nữa là dòng này khởi động rất lâu đấy, bạn phải chờ khoảng 3 phút mà không thấy biến chuyển gì thì uprom lại nhé