Mỗi tuần, người Việt và thế giới chi bao nhiêu tiền ăn?

Mỗi nơi mỗi cảnh.
http://thebox.vn/Uploaded/khanhhai/2013_05_22/peter-menzel1-fullym-crop.jpg?maxwidth=480
Gia đình Revis từ Bắc Carolina, chi tiêu thực phẩm cho một tuần: 341,98 $
Một gia đình ở Bắc Carolina chi tiêu 341,98 USD thực phẩm mỗi tuần thì một gia đình ở Chad chỉ có thể bỏ ra 1,23 USD.
Nếu bạn từng nghĩ một gia đình người Trung Quốc, người Mỹ với khuôn mẫu thực phẩm trong bữa ăn thì loạt ảnh này phá vỡ những định kiến đó.
Nhiếp ảnh gia Peter Menzel, chụp ảnh các nhà bếp với thực phẩm cho cả tuần từ tất cả các tầng lớp xã hội, từ châu Phi đến Bắc Carolina, Mỹ.
http://thebox.vn/Uploaded/khanhhai/2013_05_22/peter-menzel8-fullym.jpg?maxwidth=461
Gia đình Bainton từ Anh, chi phí thức ăn cho một tuần: 155,54 Bảng Anh hoặc $ 253,15

http://thebox.vn/Uploaded/khanhhai/2013_05_22/peter-menzel7-fullym.jpg?maxwidth=461
Gia đình Batsuuri từ Mông Cổ, chi tiêu thực phẩm cho một tuần: 41,985.85 togrogs hoặc $ 40.02
http://thebox.vn/Uploaded/khanhhai/2013_05_22/peter-menzel-fullym.jpg?maxwidth=461
Gia đình Aboubakar từ Chad, chi tiêu thực phẩm cho một tuần: 685 CFA Francs hoặc $ 1,23
http://thebox.vn/Uploaded/khanhhai/2013_05_22/peter-menzel6-fullym.jpg?maxwidth=461
Gia đình Caven từ California, chi tiêu thực phẩm cho một tuần: $ 159,1
http://thebox.vn/Uploaded/khanhhai/2013_05_22/peter-menzel9-fullym.jpg?maxwidth=461
Gia đình Namgay từ Bhutan, chi phí thức ăn cho một tuần: 224,93 ngultrum hoặc $ 5,03
http://thebox.vn/Uploaded/khanhhai/2013_05_22/peter-menzel10-fullym.jpg?maxwidth=461
Gia đình Melander từ Đức, chi phí thức ăn cho một tuần: 375,39 Euro hoặc $ 500,07)
http://thebox.vn/Uploaded/khanhhai/2013_05_22/peter-menzel5-fullym.jpg?maxwidth=461
Gia đình Ayme từ Ecuador, chi tiêu thực phẩm cho một tuần: 31,55 $
http://thebox.vn/Uploaded/khanhhai/2013_05_22/peter-menzel4-fullym.jpg?maxwidth=461
Gia đình Ahmed từ Ai Cập, chi phí thức ăn cho một tuần: 387,85 Pounds Ai Cập hoặc $ 68,53
http://thebox.vn/Uploaded/khanhhai/2013_05_22/peter-menzel3-fullym.jpg?maxwidth=461
Gia đình Đông từ Trung Quốc, chi phí thức ăn cho một tuần: 1,233.76 Yuan hoặc $ 155,06

http://thebox.vn/Uploaded/khanhhai/2013_05_22/peter-menzel2-fullym.jpg?maxwidth=461
Gia đình Casales từ Mexico, chi phí thức ăn cho một tuần: 1,862.78 peso Mexico hoặc $ 189,09

http://thebox.vn/Uploaded/khanhhai/2013_05_22/1234-crop.jpg?maxwidth=461
Một gia đình sống ở thành phố của Việt Nam, chi phí thức ăn cho mỗi tuần khoảng 800 ngàn VND hoặc 38 USD.* (Ảnh sưu tầm)*
[RIGHT][size=3](Nguồn The box.vn)[/size][/RIGHT]
**