Mơi mua được con G1 fireware 1.6 muốn Up rom lên 2... xin các Pro chỉ giáo cách Up Rom với....

Mơi mua được con G1 fireware 1.6 muốn Up rom lên 2… xin các Pro chỉ giáo cách Up Rom với…Xin ThnKs nhiều…

vietfones.vn/forum/showthread.php?p=617630. bạn vào đây và làm theo hướng dẫn kẻo bị brick máy đấy