Mobipocket Creator với P800

Mình dùng Mobipocket Creator Home Edition V4.0, mình đã tạo được file eNews (từ báo Tuổi Trẻ), nhưng mình không biết cách nào để update các bài báo mới nhất (hiện tại chỉ có nội dung tại thời điểm tạo) và sync nó với P800.
Có ai biết cách nào không ?

Khi bạn tạo được file eNews của báo TT rồi thì add nó vào Mobipocket Web Companion. Khi đó sẽ có 1 cửa sổ báo thành công.
Bạn mở Mobipocket Web Companion ra sẽ thấy eNews trong đó, bấm vào nút “update” là được.
Để sync với P800: Đầu tiên phải sync P800 với PC. Sau khi update xong bấm chuột phải vào eNews đó (báo TT chẳng hạn), chọn phần Read, trong đó có phần Sync to PDA. Chọn send vào memory card

Ơ tớ post cái này xong là lên chức Thành viên chính thức rồi!

Cảm ơn, mình đã làm được rồi. Mình bị hư cái file sendbookmp.exe, mình đã download lại file mới, chạy rất tốt.