Mobile Surround Sound

Đây là 1 dự án nhằm tạo hiệu ứng surround sound bằng những chiếc loa bé nhỏ của mobile phone. Đây là dự án open source nên mọi người có thể tham khảo.

http://whyandroid.com/images/t_mobilesurround01.jpg

More infos: Projects: Mobile Surround Sound