Mobile SDK 2003 & Zonealarm 6 xung đột!

Em dùng PocketPC SDK 2003, Smartphone 2003 và ZoneAlarm 6. Mỗi khi configure server phần emulator là ngay lập tức bị restart lại Windows. Kể cả khi compile [F7] trên eVC4 để khởi động emulator cũng thế. Mất cả buối uninstall, setup lại mấy lần mới phát hiện ra tại ZoneAlarm, bỏ nó đi thì không còn bị như vậy nữa! :frowning:
Các bác có ai bị hiện tượng này chưa? Bây giờ em đành phải kiếm firewall khác dùng vậy (chứ kiếm SDK khác thì e rằng không có :stuck_out_tongue: )

mình thì xài firewall của Windows luôn nên ko có vấn đề gì cả.