Mobile Drag'n'Drop 1.0: Chia sẻ dữ liệu dễ dàng

Một phần mềm khá hay mới được giới thiệu trong thời gia vừa qua giúp bạn có thể dễ dàng chi sẻ dữ liệu từ máy tinh qua Windows Mobile chỉ cần thao tác kéo thả vào thẳng thư mục được chỉ định trên Storage Card hay bộ nhớ chính một cách dễ dàng mà không cần phải mở 2 trình quản lý Explorer cùng một lúc

http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/23483e9af80323a.jpg

http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/23483e9af80d48b.jpg

Yêu cầu

  • Hỗ trợ Windows 2000, NT, XP, Vista
  • Hỗ trợ Pocket PC, SmartPhone Windows Mobile 2003 trở lên
  • Cài đặt Microsoft .NET Framework 2.0
  • Microsoft ActiveSync 4.5 hoặc Windows Mobile Device Center

Thông tin chi tiết tại http://www.mobiledragndrop.com/