MMS không gửi được

Các bác ơi ! em hỏi về MMS cho Treo 650 mà chưa thấy Bác nào giúp em ,hay tại em dốt quá nên các bác không thèm trả lời