MiniSD TOPRAM

Có bác nào biết gì về cái card này không?

http://www.topram.com/ebay/1gminisd-1.JPG

thấy quảng cáo là 120x, tốc độ đọc là 18MB/giây, tốc độ ghi là 15MB/giây. Không biết có đúng không, và có hơn gì card thường của SanDisk hay các loại khác không? Bác nào biết xin cho chỉ giáo!