Miển phí 1 năm bản quyền phần mềm G Data Mobile Security for Android

http://vienchinh.biz/wp-content/uploads/2012/06/gdata-thumb.jpg

[FONT=Arial][FONT=arial]G Data Mobile Security là phần mềm diệt virus, giúp bảo vệ bạn khi sử dụng điện thoại. G Data MobileSecurity bảo vệ danh tính và những dữ liệu nhạy cảm của bạn như tin nhắn, email khỏi virus, mã độc và các chương trình gián điệp khác.

Với tính năng kiểm tra ủy quyền, G Data MobileSecurity sẽ giám sát những ứng dụng nào được phép thực hiện cuộc gọi, gửi SMS hay truy cập vào Internet?[/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=arial]G Data Software đang có chương trình khuyến mãi tặng miễn phí giấy phép bản quyền phần mềm G Data MobileSecurity có trị giá $9.99/năm.
[/FONT]http://www.buzz99.com/wp-content/uploads/2012/06/g-data-mobile-security-screen.png
[/FONT][FONT=Arial][FONT=arial]
Các bạn theo các bước sau đây để lấy key phần mềm bản quyền G Data MobileSecurity:
[/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=arial]
Bước 1:
Truy cập trang khuyến mãi này (tiếng Trung Quốc)
[/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=arial]**
Bước 2:** Điền các thông tin (tên, email và gõ captcha) và click vào nút theo như hình dưới:[/FONT]http://www.buzz99.com/wp-content/uploads/2012/06/g-data-registration.png

Chú ý: trang khuyến mãi khuyên bạn nên dùng tài khoản email yahoo.

Sai khi submit thành công, bạn sã nhận được thông điệp bằng tiếng Trung như sau:

http://www.buzz99.com/wp-content/uploads/2012/06/g-data-reg-success.png

translated

http://www.buzz99.com/wp-content/uploads/2012/06/g-data-reg-sucess-translated.png

Key bản quyền sẽ được gửi vào email đăng ký của bạn vào ngày 13/07/2012

Download G Data Mobile Security for Android

Chúc các bạn thành công

(ST)[/FONT]