Mi 14pro 16/512 likenew

Bài viết này đã bị đánh dấu bởi cộng đồng và đang được ẩn tạm thời.

FIX còn 16tr ạ :slight_smile: