Máy báo sai PIN

Hi All
Máy của tôi cứ Pin còn khoảng 40% là nó tắt sóng, gọi đến được nhưng lúc bấm nút nghe thì nó hủy và lúc đó lại ở trạng thái tìm mạng, Có bạn nào biết lỗi này sửa như thế nào xin chỉ giúp. Máy của tôi là O2mini dùng Rom 1.13.00
Radio 1.12.00
Xin cảm ơn

nhiều khả năng là do pin rồi pác thử dùng 1 pin khác xem sao