Máy Acer bật chẳng lên gì cả

Mình có con acer, đang dùng bình thường, khi khỏi động lại chết luôn ko lên gì cả. bấm nút nguồn ko lê. Cac bác cho hỏi nó có thể bị bệnh gì. và đem sửa chố nào uy tín hả các bác. Em ở HN