Master kick - Phiên bản mới của TABLE SOCCER

MASTER KICK ( 320 x480 )
Có thể thay đổi sơ đồ đội hình chiến thuật, thay đổi sân bãi…

http://masterkick.indus3.org/ss/480x320/5g.png

HERE

1o7sq3hwzi0hsnah