Màn hình lap top ko lên!!!!!

Sory, nho admin xoa dum thread nay.

Cam on