MacX DVD Ripper Pro 6.0 for Mac

MacX DVD Ripper Pro là một công cụ rip mọi loại đĩa DVD sang MP4, FLV, AVI, MOV, MPEG, iTunes, MP3 cho iPad, iPad 2, iPhone, iPhone 4, iPod, …http://cdn.afublog.com/wp-content/uploads/2010/10/MacX-DVD-Ripper-Pro.jpg

Và MacX DVD Ripper Pro là một giải pháp sao lưu và rip đĩa DVD cơ bản, mang lại cho bạn những đoạn phim MP4, M4V, H264 với chất lượng cao nhất cho iPhone, iPad và iTunes của bạn.
http://m4.download.com.vn/Data/Image/adv/032011/15MacXDVD-500.jpg

[LEFT]Link kèm key bản quyền: http://up.4share.vn/f/79484f4a4c4f4c4f/macx-dvd-ripper-pro-for-MAC.rar [/LEFT]

LEFT[/LEFT]