luxman C-600f vs M-600a

em co người bạn mang được 2 cai amli trên o nước ngoài về em dinh mua lại 1 cái ma ko biết chon cái nào, được thằng bán cũng gà mơ luôn , no chỉ biet la hàng đắt tiền nhưng cửa hang bán đại hạ giá nên mua. bác nao thông thái thì chỉ cho em với, em hay nghe lệ quyên với bằng kiều.