Lựa chọn máy Canon theo dòng

Mặc dù cũng chỉ có vài dòng cơ bản nhưng lựa chọn các máy ảnh compact của Canon khá rối rắm khi hãng này ra rất nhiều phiên bản.

Khá nhất quán ngay từ những phiên bản đầu tiên, Canon chia toàn bộ các dòng máy ảnh của mình thành 2 phân khúc chính: EOS - các máy thay thế ống kính DSLR - và Powershot cho tất cả các dòng còn lại.


**Dòng chuyên nghiệp EOS (DSLR) **
[

**Dòng đại chúng Powershot *A, E - series *http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/39/0F/canon_series_3.jpg
](“http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/39/0F/canon_series_3.jpg”)SD Digital ELPH/IXUS/IXY](“http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/39/0F/Canon_series_2.jpg”)
*BG.*G - series
[

*Techielobang.SX - series *http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/39/0F/canon_series_6.jpg
](“http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/39/0F/canon_series_6.jpg”)D - series](“http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/39/0F/Canon_series_5.jpg")[[/RIGHT]*Dpreview.*]("http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/39/0F/canon_series_7.jpg”)