LOOX 720 VS LifeDrive :: Ai giành chiến thắng?

LifeDrive vừa được tung ra thị trường và nhanh chóng trở thành cơn sốt. Là PDA chạy Palm OS tân tiến nhất hiện nay với việc tích hợp ổ cứng 4G, liệu LifeDrive có làm lu mờ đi các PPC đầy sức mạnh không kém như LOOX 720 (không có ổ cứng). Một sư phụ PDA người Ý đã viết một bài so sánh giữa LifeDrive và LOOX 720 như một câu truyện rất hấp dẫn…

http://www.solopalmari.com/dl/img/rece/looxld/1.jpg

http://www.solopalmari.com/dl/img/rece/looxld/2.jpg

Tham khảo thêm nhiều hình ảnh cũng như chi tiết bài biết có thể xem tại đây ((http://translate.google.com/translate?u=http://forum.solopalmari.com/viewtopic.php?t=3098&langpair=it|en&hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=/language_tools) )

**Cái PPC bình thường này mà phải cả thằng Fujitsu và Siemens làm mới nổi sao, bèo quá :smiley:

Spec. của thằng Ku này đây :
http://www.digit-life.com/articles2/fujitsu-siemens-loox-720/
**