Lỗi ko khởi động lại win sau chế độ sleep?

Lỗi ko khởi động lại win sau chế độ sleep? Mình dùng laptop Lenovo 3000 Y400, đang chạy Windows 7 Beta, mình gặp phải lỗi là khi cho máy đi ngủ, và sau đó nhấn phím bất kì để “gọi dậy” thì máy không “thức dậy”. Mình phải tắt máy bằng nút power và khởi động lại. Trong khi đó nếu dùng Windows Vista thì mọi thứ bình thường.

Xin mọi người hướng dẫn cách khắc phục

bạn thử chỉnh lại trong mục power option xem còn ko, mình xài con Asus X82 cũng bị giống như bạn nói vậy đó, mình vào pw option chỉnh là hết đó

vào power option bỏ tính năng tắt harddisk đi