Lỗi hibernate trên Aspire 5610Z

Mình đang sử dụng Windows XP Service Pack 2, máy mình khi chưa cài chương trình Acer ePowerManager Management thì hibernate bình thường.
Sau khi cài xong Acer ePowerManager Management thì không hibernate được, nó chớp màn hình rồi sau đó giữ nguyên như cũ với báo lỗi resource id gì đó trên Task Bar (máy không bị tắt), chế độ hibernate cũng bị mất luôn cho đến khi reboot lại thì mới xuất hiện trở lại.
Nếu remove Acer ePowerManager Management thì mình lại hibernate được bình thường.
Có ai gặp như mình hoặc biết cách khắc phục không?

Nếu bí quá, Bạn cũng có thể thay thế dùng cái Acer Empowering bằng cái Notebook Hardware Control cũng được, nó cũng như cái AE mà. Mình chưa gặp lỗi như bạn, nhưng bạn cài đúng bản AE cho máy bạn ko, trên CD kèm hay tải trên mạng.

Mình cài Acer Empowering trên CD và download trên mạng đều bị cả.
Bạn có cái key của NHC Professional Edition không cho mình xin với.

Sau khi hỏi giáo sư biết tuốt, giáo sư cho cả núi tài liệu, sau một thời gian dài mò mẫm sờ sẫm và rờ rẫm thì mò đến được cái link này Windows XP Patch: Hibernation Problem on Computers with 1 GB of RAM
Làm theo hướng dẫn, cuối cùng … thành công.