Lỗi của lịch vạn sự

Hi!
Ko biết đã ai gặp chưa. Nhưng máy của tôi thì ngày 30-4 trong lịch vạn sự chỉ có ngày âm mà ko hiện thĩ ngày dương lịch. Bạn Cường có thể kiểm tra giùm anh em một nhát. Xin cám ơn.

Ủa, mình vẫn thấy có ngày Dương lịch mà (Thứ 7 Ngày 30 tháng 4 năm 2005) mà bạn? Hay là mình chưa hiểu ý của bạn?

Hi!
Bạn hãy nhìn xuống dòng dưới nơi hiện thị tuần ấy. trong phần hiện thị tháng thì mấy hôm trước của tôi cũng ko hiện này 30-4 dương nhưng hôm nay thì thấy rồi, chỉ còn trong menu hiện thị tuần thôi. Ko biết có phải lỗi ko nhỉ.

Không hiểu tại sao. Hay là bạn download lại bản 1.2 beta vậy, không bị chồng hình, hiển thị tốt với 2003SE. Mấy hôm nghỉ ở nhà sẽ sửa lại để có bản 1.2 chính thức (sẽ có lịch lễ hội, giỗ tết theo âm lịch)