Lỗi 28 khi up IP 3G 16G

Máy của ông anh đang sài mình không biết nó FW nào? Tự nhiên ông đang sài thì nó tự động reset lại chỉ còn cái dĩa với sợi cáp (Retore mode), nhưng mình định up lên bản 3.1.2 gốc rồi chạy bản custom của anh sonpham1102, nhưng làm mọi bản FW gốc nó chạy tí báo lỗi 28, anh em nào bị trường hợp này xin giúp mình, cảm ơn mọi người…

vậy cho lên thẳng mà k cần phải gốc rồi mới custom làm gì. rồi nếu muốn thì từ đó chạy lại bản gốc. có khả năng bản gốc bị lổi trong quá trình download.

Lỗi này xảy ra khi thằng Boot Loader không chạy nữa, ra hình sợi cable nhưng không phải là Safe Restore nhé. Tháo cable ra rồi gắn vào lại, nhấn Power rồi giữ Home, sau 7s thả Power ra rồi giữ Home cho đến khi nào máy nhận iRecovery thì chạy lại thằng 3.1 hay 3.0.1 cho lành nhá. Các bản 3.1 và 3.1.2 hay custom không ổn định tý nào cả. Thân.

BẠn restore lại firmware gốc nhé , 1 số firmware custom phải được restore từ máy đã và đang JB thành công