list PDA shop o Ha` noi ??? please

Các bác cho em hỏi một số địa chỉ website ở Hà nội bán PDA và phụ kiện với, cho em list luôn nhe’

www.the220.com , www.mypda.com.vn , www.wifi-cafe.com , www.pocketpc97.com