LightWav PRO: 1.6.2

http://www.toysoft.ca/ts_images/lw_1.jpg

Phần mềm thiết lập nhạc chuông các cuộc gọi,tin nhắn SMS,Video CallerID sống động cho Treo® 600/650/700P

Includes wavPlugin for wav ringtones
Includes LightWav player for wav/mp3/ogg ringtone for Treo 600/650/700P
Ringtone volume boosting for individual contact/ringtone
Repeat individual ringtone specifying duration in seconds to repeat
Global ringtone volume boosting
Video CallerID with Live! and full screen JPG or GIF animation
Custom edit and resize JPG picture to use as PictureID
Use Lightwav as Picture Dial manaager
T650: Use camcorder .3gp movies as video callerID
T600: CoverUp sound. Pretend you are somewhere else
Use any MIDI, wave, mp3/ogg for ringtones/sms/mms/voicemail
Assign custom wav/mp3/ogg files to Contact and Categories
Assign any sound to any outbound caller
CallerID and SMS blocking. Block unwanted callers and SMS spams
Area Code filter. Only allow specific area codes to call you.
North America area code. See where the caller is calling from
Convert wave file from card to RAM. PocketTunes only
Do not disturb feature. Send friendly SMS message when you are busying or away from the phone
Block any caller or callers not in your Contact database
VIP feature. Allow VIPs to call you regardless if Do Not Disturb is enabled
Dial phone numbers directly in Lightwav.

http://www.toysoft.ca/ts_images/lwavp_gen_prefs.jpg
http://www.toysoft.ca/ts_images/lwavp_callerid2.jpg

http://www.toysoft.ca/ts_images/lw_2.jpg
http://www.toysoft.ca/ts_images/h_lwav.jpg
Download tại http://www.toysoft.ca/lightwav.html

Cái nay chắc hay hơn Ringo bác nhỉ? Đây là bản demo thôi, bác có **** thì PM cho em nhé. CẢm ơn bác nhiều.

Lightwav Pro

Bản này bao gồm cả chặn được cuộc gọi không muốn nhận,hiện được ảnh động (gif)…nói chung chạy ổn định và hơn hẳn Ringo.Các bác test và cho thêm ý kiến nhé

Lightwav Pro

Bạn nào muốn xài full thì PM cho mình nhé

Bác lahoangthinh oi, PM cho bác hôm qua giờ chờ để thử mà chẳng thấy đâu cả, bác PM đi.